ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್​ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ತಿನ್ನಬಹುದು: ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ! | These foods can be eaten even after the expiry date: no problem!


ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದೆಂದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರವು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ!


Sep 16, 2022 | 8:00 AM

TV9kannada Web Team


| Edited By: ಗಂಗಾಧರ್​ ಬ. ಸಾಬೋಜಿ

Sep 16, 2022 | 8:00 AM
ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾದ ನಂತರವು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾದ ನಂತರವು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಸಕ್ಕರೆ: ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ
 ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಕ್ಕರೆ: ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಜೇನು ತುಪ್ಪ: ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು 
ಬೇಕಾದಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಜೇನು ತುಪ್ಪ: ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು
ಬೇಕಾದಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಉಪ್ಪು: ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, 
ಅದನ್ನು ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಉಪ್ಪು: ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ,
ಅದನ್ನು ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವು ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಪಾಸ್ತಾ: ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ 
ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಪಾಸ್ತಾ: ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ
ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.


Most Read Stories


TV9 Kannada


Leave a Reply

Your email address will not be published.