ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. 4ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ (ಒಟಿಟಿ) ಮನರಂಜನಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಸರಾಸರಿ 45 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಆನ್ ಲೈನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಗಳಿವೆ. ಅವಕಾಶದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅವಕಾಶ’ ಮತ್ತು ‘ಕೌಶಲ್ಯ’ದ ಡೈಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ಅವರು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಯತ್ನವಷ್ಟೇ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ್ಯ, ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟಗಳು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ವರಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಗದ ಆಟಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಆಟವು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಟವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಆಟದ ನಡುವಿನ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

  • ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟಗಾರನ ಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ, ಗಮನ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿರುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ತರಬೇತಿ, ಚುರುಕುತನ, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಳು ಜೂಜಾಟವಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ, ತರಬೇತಿ, ಗಮನ, ಅನುಭವ, ಆಟಗಾರನ ಚಾತುರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶದ ಆಟಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ಆಟಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೂಜಿನ ಕಾಯ್ಕೆ, 1867 ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಶಾಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವು ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏಕರೂಪದ ನೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿವೆ.

ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ನಡೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿಯ ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವಕಾಶದ ಆಟಗಳಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸವು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇ-ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ 4% ನಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 9%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಆಟಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

 

ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಆಟಗಳು ಅವಕಾಶದ ಆಟಗಳು
ಪೋಕರ್‌

 

ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜೂಜಾಟವನ್ನು

ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಮ್ಮಿ ಕಡಲಾಚೆಯ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಆಟಗಳು
ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್

 

ಇ- ಸ್ಪೋರ್ಟ್

 

ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ

 

ವಿರಾಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17-20     ಮಿಲಿಯನ್ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 885 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ 400 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 71 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40,000 ಹೊಸ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಉದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂರ್ಯ ರೆಶ್ಮಿಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಗಾಧವಾದ ಐಟಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಜನರು ಬಂದು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಮೇಲಾಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಡುವ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಡೆವಲಪರ್ ಗಳೊಂದಿದೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹಲವಾರು ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ  ಬೇಳವಣಿಗೆಯು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಉದ್ಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವಾಗಿದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ನುರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯು ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಜೆಟ್/ಟೆಕ್ – Udayavani – ಉದಯವಾಣಿ
Read More