ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು..?

1. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಈ ನಿಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

2. ಆದರೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

3. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನೀವು ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.

4. ದಕ್ಷಿಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಗೃಹದ ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾಳಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

5. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಮನೆಯ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.

6. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು..?:

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ ಇಡುವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೋಣೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

1. ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು.

2. ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

3. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

4. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡಲು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ದೇವಿ ಕಾಳಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಬಹುದು.

6. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹನುಮಾನ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು.

7. ಮನೆ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಕುಲ ದೇವತೆ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

8. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದು.

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು:

ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯೂ ಸಹ ಜನರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ವಾಸ್ತುಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

1. ಮರ ಮತ್ತು ಅಮೃತಶಿಲೆ ಬಳಸಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ. ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕೋಣೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದೇವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು.

2. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಕವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಪೂಜಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೀರು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

4. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬಾರದು.

5. ದೀಪ, ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.

6. ತಾಮ್ರವು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವಾಗಿದೆ.

7. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳೆಂದರೆ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

8. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಡಯಾಸ್ ಅಥವಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

9. ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

10. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಶೇಡ್‌ಗಳಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾಸ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ.

11. ಕಲಶ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಮನೆಯ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ:

ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

1. ನೀವು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಸದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

2. ಪೂಜಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು..:

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಮನೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಮಾಡಬಾರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

1. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.

2. ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಪೂಜಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

3. ದೇವರ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.

4. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

5. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

6. ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿರುವಂತೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ.

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು?

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಾಗಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಮಂದಿರದ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರಿಯದವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ತಪ್ಪಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: Astrology in Kannada | Kannada Rashi Bhavishya – Vijaya Karnataka
Read More

By

Leave a Reply