Ants: 20,000,000,000,000,000 ಇರುವೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿವೆ, ಇವುಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? | Study says 20,000,000,000,000,000 ants on earth


ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 20 ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, 20,000,000,000,000,000.

Ants: 20,000,000,000,000,000 ಇರುವೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿವೆ, ಇವುಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯು ಒಂದು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವೆಗೂ ಇದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 20 ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, 20,000,000,000,000,000. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಒಣ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಸಸ್ತನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ಮಾನವರ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಒ. ವಿಲ್ಸನ್ ಇರುವೆಗಳು ಇತರ ಅಕಶೇರುಕಗಳಗಿಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇರುವೆಗಳ ಜೀವಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಕ್ರಮ

15,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಜಾತಿಯ ಇರುವೆಗಳು ಇವೆ, ಇರುವೆಗಳು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸರ್ವತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲತವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇರುವೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಅಂದಾಜುಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 489 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ರಷ್ಯನ್, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್‌ನಂತಹ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು, ಮರುಭೂಮಿಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಿಟ್‌ಫಾಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಕಸದ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಣಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಇರುವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವಿಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಇಂಗಾಲದ ಮೇಕ್ಅಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . 20 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರದ ಇರುವೆಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್‌ನ ಒಣ ತೂಕ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ

TV9 Kannada


Leave a Reply

Your email address will not be published.