National Pension System: ಎನ್​ಪಿಎಸ್​ಗೆ ನಾಮಿನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಕ್ಲೇಮ್ ಹೇಗೆ?ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾವುವು? | How To Claim For National Pension System Without Nominee Here Is The Step By Step Details


National Pension System: ಎನ್​ಪಿಎಸ್​ಗೆ ನಾಮಿನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಕ್ಲೇಮ್ ಹೇಗೆ?ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾವುವು?

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹಂತಹಂತವಾದ ವಿವರಣೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಯಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (ಅದರ ಚಂದಾದಾರರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ (Pension) ಉಳಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೀತಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಥ್​ಡ್ರಾ

PFRDA (ಎನ್​ಪಿಎಸ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 2015 ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಷಾಶನ (ಪಿಂಚಣಿ) ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಷಾಶನ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು (Annuity Service Providers) ಮತ್ತು ಡೆತ್ ವಿಥ್​ಡ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ಎನ್​ಪಿಎಸ್​ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು, ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಡೆತ್ ವಿಥ್​ಡ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಜತೆಗೆ ಮೃತ ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪುರಾವೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರತಿ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುದಾರರು ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

CRA ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ NSDL ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ FAQ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CRA ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಾಮಿನಿಗಳು ವಿಥ್​ಡ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮಿನಿಗಳು NPS ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ:
ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸದ ನಾಮಿನಿ/ಗಳು ರಿಲಿಕ್ವಿಶ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

NPS ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ನಾಮಿನಿಯು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತುಂಬುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಬಹು ನಾಮಿನಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಮಿನಿಯು ವಿಥ್​ಡ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಪಾಲಕರು ಅವರ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

CRAನಲ್ಲಿ NPSನಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲ

ಮೃತ ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮರಣದ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವಾಗ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ?

ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ವರ್ಷಾಶನ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (ASP) ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರಗಳು (ಹಕ್ಕುದಾರರ ವಿವರಗಳು) ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುದಾರರ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ASPಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಂದ ವರ್ಷಾಶನ ನೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಾಶನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ASP ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ CRA ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಶನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ASPಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

TV9 Kannada


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *