Spiritual: ಗುರುವಾರದಂದೂ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಈ 12 ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ | Sai Baba chant this 12 Mantra all Thursday


Spiritual: ಗುರುವಾರದಂದೂ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಈ 12 ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ

ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ

ಸಾಯಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರದಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಶಿರಡಿಯ ಬಾಬಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರನ್ನು ಸಂತ ಮತ್ತು ಫಕೀರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಿನ್ ಬಾಬಾರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಾಯಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರದಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಯಿಯವರ 12 ಮಂತ್ರನಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

ॐ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ನಮಃ

ॐ ಸಾಯಿ ಗುರುವಾಯ ನಮಃ

ಸಬಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ್ ಹೈ
ॐ ಸಾಯಿ ದೇವಯ್ಯ ನಮಃ

ॐ ಶಿರಡಿ ದೇವಿಯ ನಾಮಃ

ॐ ಸಮಾಧಿದೇವಾಯ ನಮಃ

ॐ ಸರ್ವದೇವ್ಯ ರೂಪಾಯ ನಮಃ

ॐ ಶಿರಡಿ ವಸೇ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ॐ ಅಜರ್ ಅಮರಾಯ ನಾಮಃ

ॐ ಮಾಲಿಕಾಯ್ ನಾಮ:

ಜೈ-ಜೈ ಸಾಯಿ ರಾಮ್

ॐ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಅವತಾರ.

ಯಾರು ಈ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ?

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶಿರಡಿ ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗರ. ಅವರು 1918 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಾಯಿಬಾಬಾರನ್ನು ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಸದ್ಗುರು, ಸಂತ ಮತ್ತು ಫಕೀರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನ ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

TV9 Kannada


Leave a Reply

Your email address will not be published.