Sugar Side Effects: ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ | Sugar Side Effects: Are You Eating Too Much Sugar? So also know its side effects


ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. 

Sugar Side Effects: ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಸಕ್ಕರೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆ (Sugar) ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅನೇಕರು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

TV9 Kannada


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *