Zodiac Sign: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅವರು? | Zodiac sign these 5 Gemini Virgo Sagittarius Aquarius Capricorn zodiac sign people love to read books


1/5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini): ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಇವರು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini): ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಇವರು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

2/5

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo): ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo): ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ.

3/5

ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಈ ರಾಶಿಯ ಜನ ತುಂಬಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಈ ರಾಶಿಯ ಜನ ತುಂಬಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

4/5

ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಲ್ಲರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಲ್ಲರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

5/5

ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn): ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಾ ತುಂಬಾ ಮೊದಲೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn): ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಾ ತುಂಬಾ ಮೊದಲೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

TV9 Kannada


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *